“Pravdivé je pre vás to, čo ste sami pozorovali. A keď to stratíte, stratili ste všetko.” ~ L. Ron Hubbard, zakladateľ

“PRAVDIVÉ JE PRE VÁS TO, čo ste sami pozorovali. A keď to stratíte, stratili ste všetko.

Čo je osobná integrita? Osobná integrita znamená vedieť, čo viete. To, čo viete, je to, čo viete, a mať odvahu vedieť a povedať čo ste pozorovali, je integrita a žiadna iná integrita neexistuje.

Samozrejme môžeme hovoriť o cti, pravde, ušľachtilosti – o všet- kých takýchto veciach – ako o ezoterických pojmoch. Ale myslím si, že by sme sa ich všetkých veľmi dobre zhostili, keby to, čo naozaj pozorujeme bolo to, čo pozorujeme, keby sme sa snažili pozorovať, čo pozorujeme, a keby sme vždy dbali o to, aby sme pozorovali. A nemusíme mať nevyhnutne skeptický, kritický postoj alebo príliš otvorenú myseľ – tieto veci nevyhnutne nepotrebujeme – ale určite si potrebujeme udržať dostatočnú osobnú integritu a dostatočnú osobnú vieru, sebadôveru a odvahu v tom, že dokážeme pozorovať, čo pozorujeme a že dokážeme povedať, čo sme pozorovali.

V Scientológii nie je pre vás pravdivé nič, pokiaľ ste to vy sami nepozorovali a pokiaľ to nie je pravdivé podľa vášho pozorovania.

A to je všetko.”

~ L. Ron Hubbard, kapitola Čo je to veľkosť, kniha Nový pohľad na život

lrhsig1