ČO JE VEĽKOSŤ?

Kliknite na obrázok vyššie pre zobrazenie filmu (iba v ENG a iných svetových jazykoch)

NAJŤAŽŠIA ÚLOHA, pred akou môže človek stáť, je neprestávať milovať svojich druhov napriek všetkým dôvodom urobiť tak.

A skutočným znakom duševného zdravia a veľkosti je neprestať ich milovať.

Ten, kto je to schopný dosiahnuť, má veľkú nádej.

Pre tých, ktorí toho schopní nie sú, zostáva len utrpenie, nenávisť a beznádej. A to nie sú veci, z ktorých by pozostávala veľkosť – alebo duševné zdravie či šťastie.

Prvotnou pascou je podľahnúť výzvam k nenávisti.

Sú ľudia, ktorí si niekoho vyberú za svojho kata. Niekedy je pre bezpečnosť druhých potrebné konať, ale nie je potrebné ich tiež nenávidieť.

Urobiť svoju prácu bez toho, aby sa človek rozzúril na tých, ktorí sa mu v nej snažia brániť, je prejav veľkosti – a duševného zdravia. A len ak to človek dokáže, môže byť šťastný.

Snaha dopracovať sa k akejkoľvek dobrej vlastnosti v živote je ušľachtilá vec. Tou najťažšou – a najpotrebnejšou – z nich je milovať svojich druhov navzdory všetkým výzvam nerobiť tak.

Pokiaľ existuje nejaká svätá vlastnosť, nie je to schopnosť odpúšťať. „Odpustenie“ pripúšťa zlo činu. Neexistuje dôvod pripúšťať ho. Navyše, odpustiť nejaký čin si vyžaduje dať mu najskôr nálepku „zlý“. „Odpustenie“ je čin oveľa nižšej úrovne a je pomerne odsudzujúci.

Skutočná veľkosť sa jednoducho odmieta zmeniť aj tvárou v tvár zlým činom voči človeku – a skutočne veľký človek miluje svojich druhov, pretože im rozumie.

Veď koniec koncov sú všetci v tej istej pasci. Niektorí si toho nie sú vedomí, niektorí sa z toho zbláznili a niektorí sa správajú ako tí, ktorí ich zradili. Ale všetci, všetci sú v tej istej pasci – generáli, zametači ulíc, prezidenti, duševne chorí. Robia to, čo robia, pretože sú všetci vystavení rovnako krutým tlakom tohto vesmíru.

Niektorí z nás sú vystavení týmto tlakom, a napriek tomu ďalej robia svoju prácu. Iní už dávno podľahli a blúznia, týrajú a nafukujú sa ako dementné duše, ktorými sú.

Môžeme porozumieť aspoň jednej veci, ktorou je fakt, že veľkosť nepramení z krutých vojen alebo z toho, že je človek známy. Pramení z toho, že človek ostáva verný svojim mravom, z toho, že pomáha druhým, nech už si myslia, robia či hovoria čokoľvek, a z toho, že si zachováva svoj základný postoj voči človeku aj napriek všetkým krutým činom namiereným proti nemu.

V rovnakej miere závisí skutočná veľkosť od celkovej múdrosti. Robia to, čo robia, pretože sú tým, čím sú – bytosti chytené v pasci a zdrvené neznesiteľným bremenom. A aj keď sa z toho zbláznili a nariaďujú ničenie celých národov, pretože si niečo zle vysvetľujú, človek stále môže chápať, prečo to robia, a môže chápať mieru ich šialenstva. Prečo by sa mal človek zmeniť a začať nenávidieť len kvôli tomu, že iní stratili sami seba a ich vlastné osudy sú pre nich príliš kruté na to, aby im čelili?

Spravodlivosť, súcit, odpustenie – to všetko je nedôležité popri schopnosti nezmeniť sa na základe provokácií alebo výziev tak urobiť.

Človek musí konať, musí zachovať poriadok a mravy. No nepo- trebuje nenávidieť alebo sa usilovať o pomstu.

Je pravda, že bytosti sú krehké a dopúšťajú sa zlých vecí. Človek je v podstate dobrý, no môže konať zle.

Koná zle len vtedy, keď sa v snahe udržať poriadok a bezpečie pre druhých dopustí nenávistných činov. Alebo keď jeho disciplinárne opatrenia slúžia len jeho vlastnému bezpečiu, bez ohľadu na ostatných, prípadne – ešte horšie – keď koná z čírej radosti z krutosti.

Nechávať veci v totálnom neporiadku je choré správanie. Stačí, keď sa pozriete na majetok a prostredie choromyseľného človeka, aby ste vedeli, o čom hovorím. Schopní ľudia udržujú veci v dobrom poriadku.

Keď v nejakej rase dominuje v mene disciplíny krutosť, táto rasa bola naučená nenávidieť. A preto je odsúdená na zánik.

Skutočnou lekciou je naučiť sa milovať.

Ten, kto chce prechádzať životom bez skriveného vlásku na hlave, sa musí naučiť jedno – nikdy nepoužiť skutok namierený proti nemu ako dôvod na nenávisť. Nikdy netúžiť po pomste.

Milovať človeka a milovať ho napriek všetkým výzvam, provokáciám a dôvodom nerobiť to, si vyžaduje skutočnú silu.

Šťastie a sila pretrvávajú len tam, kde niet nenávisti. Nenávisť je cesta ku katastrofe. Láska je cesta k sile. Milovať napriek všetkému je tajomstvo veľkosti. A možno je to dokonca najväčšie tajomstvo v tomto vesmíre.

„Milovať človeka a milovať ho napriek všetkým výzvam, provokáciám a dôvodom nerobiť to, si vyžaduje skutočnú silu.“

~ L. Ron Hubbard, kapitola Čo je to veľkosť, kniha Nový pohľad na život

lrhsig1

Nový pohľad na život
Klik na obrázok pre viac informácií
Čo je to veľkosť? 6

Dobrý deň 👋
hľadáte odpovede?

Prihláste sa na odber emailového týždenníka a začnite cestu k objavovaniu Pravdy (o sebe, o živote...)

Viac o ochrane osobných udajov tu.

Title