Slovo Scientológia, vytvorené L. Ron Hubbardom, pochádza z latinského scio, čo znamená “vedieť v tom najúplnejšom význame slova” a z gréckeho slova logos, čo znamená „štúdium“.

Preto Scientológia predstavuje štúdium múdrosti či znalosti.

Znamená to vedieť, ako vedieť. Scientológia je ďalej definovaná ako “štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu so sebou samým, vesmírom a inému životu.”