Pokiaľ sa domnievate, že moderné používanie slova sekta znamená elitné tajnostkárstvo a nekritický fanatizmus, potom uvažujte o tom, že Scientológia je najrýchlejšie rastúce náboženstvo v dnešnom svete.

Materiály, ktoré zahrňujú Scientologické písomností, sú úplne kodifikované, všeobecne publikované a sú k dispozícii komukoľvek. Cirkvi a misie sú otvorené pre verejnosť sedem dní v týždni. Ktokoľvek ich môže navštíviť a dozvedieť sa pre svoju informáciu, o čom celá Scientológia je.

Scientológia je jedinečná v tom, že neobsahuje žiadne dogmy a jej stúpencom sa neprikazuje veriť ani nie sú nútení čomukoľvek “veriť”.

V Scientológii je pre človeka pravdivé jedine to, čo sám pozoroval a zistil, že je pre neho pravdivé.

Scientológia je technológia, ktorú môže človek používať a vďaka ktorej môže objaviť pre seba jej funkčnosť.

Scientológovia pochádzajú zo všetkých spoločenských postavení a povolaní radiacich sa od učiteľov k podnikateľom, lekárom, ženám v domácnosti, umelcom, inžinierom, zdravotným sestrám, stavebným robotníkom, známymi osobnosťami, obchodnými ~a administratívnymi zamestnancami, sekretárkam, atlétom, civilným zamestnancom a veľa ďalším.

Cirkev a jej aktivity majú ďaleko od tajnostkárstva, nie je nič mystické na Scientológii alebo jej členoch alebo metódach. Vedúce osobnosti cirkvi sú v úzkom kontakte s členmi. Majú každoročne na starosti určité množstvo brífingových akcií, ktoré navštevujú desaťtisíce ľudí.

Scientológovia aktívne zlepšujú svoje manželstvá, sú zúčastnení, angažovaní, viditeľní a výkonní.

V skutočnosti neexistuje žiadne dnešné náboženstvo, ktoré by nebolo označené v určitom ohľade vo svojich dejinách za sektu antagonistickými záujmami. Nacisti považovali Židov a východoeurópske náboženské spoločenstvá za sekty.

Ešte skôr považovali rímski panovníci kresťanské spoločenstvo za sektu. Dejiny nás naučili dávať si pozor na tých, ktorí by označili akúkoľvek náboženskú skupinu za sektu. Je to tradične prvý krok pred masovou perzekúciou a je vždy prehlásením nepoučených a neinformovaných jedincov, zvyčajne so zlými motívmi, ako nám jasne ukazujú nacistické dejiny.

Je Scientológia sekta? 1

Dobrý deň 👋
hľadáte odpovede?

Prihláste sa na odber emailového týždenníka a začnite cestu k objavovaniu Pravdy (o sebe, o živote...)

Viac o ochrane osobných udajov tu.