Je všetko založené na práci jedného muža?

Hoci Dianetika a Scientológia i celé duchovné písmo zahŕňa len písomnosti a nahraté prednášky L. Ron Hubbarda, on sám napísal:

„Potvrdenie patrí mysliacemu človeku, čo predstavuje obdobie päťdesiattisíc rokov a bez jeho domnienok a pozorovaní by vytvorenie a konštrukcia Dianetiky neboli možné. Tí, ktorí majú na tom zásluhu sú hlavne: AnaxagorasThomas PaineAristotelesThomas JeffersonSokratesRene DescartesPlatónJames Clark MaxwellEuklidesCharcotLucretiusHerbert Spencer,Roger BaconWiliam JamesFrancis BaconSigmund FreudIssac Newtonvan LeeuwenhoekJoseph ThompsonWiliam A. WhiteVoltaireWill Durant, vrátane Alfreda Korzybskeho, moji učitelia atómových a nukleárnych javov, matematiky a humanitných predmetov na univerzite Georga Washingtona a v Princetone.“