V roku 2008 vydala Organizácia spojených národov oficiálne stanovisko k úspechom Scientológov v Košiciach.

Preklad popisu na oficiálnej stránke OSN:

OSNScientologická cirkev a Dianetické centrum Košice založilo v januári 2008 v Košiciach dve skupiny Dobrovoľných duchovných: Jedna z nich pracuje pri predchádzaní kríz a odozve na katastrofy (civilná ochrana). Táto skupina je takto registrovaná regionálnym úradom vlády SR a je súčasťou oficiálnej databázy Európskej únie v Košickom kraji pre odpovede na núdzové volania na linku 112.

Druhá skupina sa zaoberá protidrogovým vzdelávaním – hlavne v miestnych školách (niektorí členovia sú zároveň špecialistami trénovanými na drogovú rehabilitáciu, hoci táto skupina je zameraná výhradne len na drogovú prevenciu.).

Počas posledných dvoch mesiacov dodali vzdelávacie prednášky zamerané na prevenciu pred drogami v 19 školách viac než 2 100 študentom a rozdali 15 800 protidrogových brožúr (sponzorovaných Scientologickou cirkvou). Dostali 10 pochvál z miestnych škôl a všeobecne je táto skupina považovaná učiteľmi za najlepšiu protidrogovú prednáškovú skupinu v Košickom kraji.

Ďalšou aktivitou, ktorou sa skupina zaoberá je tréning ďalších dobrovoľníkov v zručnostiach potrebných na prednášanie protidrogových prednášok. Skupina dobrovoľných duchovných ponúka svoje služby každému v širokom regióne Košíc bezplatne.

Odkaz na originál správy OSN: http://www.unodc.org/ngo/showSingleDetailed.do?req_org_uid=17634

Vyjadrenie OSN o Scientológii v Košiciach 1

Dobrý deň 👋
hľadáte odpovede?

Prihláste sa na odber emailového týždenníka a začnite cestu k objavovaniu Pravdy (o sebe, o živote...)

Viac o ochrane osobných udajov tu.