ZÁKON TRETEJ STRANY

Kliknite na obrázok vyššie pre zobrazenie filmu (iba v ENG a iných svetových jazykoch)

VEĽMI DLHO SOM študoval príčiny násilia a konfliktov medzi jednotlivcami a národmi.

Ak mohla zaniknúť Chaldejská ríša, ak sa Babylon mohol obrátiť na prach, ak sa Egypt mohol stať pustatinou, ak Sicília mohla mať 160 prosperujúcich miest a byť vyplienenou ruinou ešte pred rokom nula a odvtedy sa podobať púšti – a to všetko i napriek všetkej práci a múdrosti a dobrým želaniam a zámerom ľudských bytostí, potom tak, ako po západe slnka príde tma, musí byť človeku niečo, čo sa týka jeho činností a správania, neznáme. A toto niečo musí byť také smrtiace a také všadeprítomné, že to zničí všetky jeho ambície a šance dávno predtým, než nastanú.

Musí to byť nejaký prírodný zákon, ktorý je človeku neznámy.

A takýto zákon očividne existuje – zákon, ktorý spĺňa podmienky toho, že je smrtiaci, neznámy a zahŕňa všetky aktivity.

Vyzerá takto:

ABY EXISTOVAL KONFLIKT, MUSÍ BYŤ V KAŽDEJ HÁDKE PRÍTOMNÁ A NEZNÁMA TRETIA STRANA.

Alebo:

ABY MOHLA VZNIKNÚŤ HÁDKA MEDZI DVOMA POTENCIÁLNYMI PROTIVNÍKMI, MUSÍ BYŤ V JEJ VYTVÁRANÍ ČINNÁ NEZNÁMA TRETIA STRANA.

Alebo:

AJ KEĎ SA VŠEOBECNE VERÍ, ŽE TREBA DVOCH, ABY VZNIKOL BOJ, NA TO, ABY MOHOL VZNIKNÚŤ SKUTOČNÝ KONFLIKT, MUSÍ EXISTOVAŤ TRETIA STRANA A MUSÍ HO VYTVORIŤ.

Tých dvoch, ktorí majú medzi sebou konflikt a hádajú sa, je veľmi ľahké vidieť. Sú veľmi viditeľní. Je však ťažšie vidieť alebo mať podozrenie, že tu bola prítomná tretia strana a hádku aktívne podporovala.

Zvyčajne nepodozrievaná a „rozumná“ tretia strana – divák, ktorý popiera akúkoľvek účasť, je ten, kto vlastne konflikt zapríčinil.

O skrytej tretej strane, ktorá občas vyzerá len ako priaznivec jednej zo strán zistíme, že je podnecovateľom konfliktu.

Toto je užitočný zákon v mnohých oblastiach života.

Toto je príčina vojny.

Človek vidí, ako sa medzi dvoma chlapíkmi, častujúcimi sa jeden druhého nadávkami, schyľuje k bitke. Nikto iný nie je nablízku. Je teda jasné, že oni „zapríčinili hádku“. Tretia strana tu však bola.

Keď sa tomu človek pustí po stope, odhalí neuveriteľné údaje. A to je ten problém. Neuveriteľné je príliš ľahko zamietnuté. Spôsob, ako skryť veci, je urobiť ich neuveriteľnými.

Úradník A a kuriér B sa škriepia. Vzplanú do otvoreného konfliktu. Jeden obviňuje druhého. Ani jeden z nich nemá pravdu, a tak sa hádka nevyrieši, nakoľko nie je stanovená jej skutočná príčina.

Keď sa človek pozrie na takýto prípad dôkladne, nájde v ňom to neuveriteľné. Žena úradníka A spávala s kuriérom B a sťažovala sa u každého z nich na toho druhého.

Farmár J a rančer K sa celé roky vzájomne roznášali na kopytách v nepretržitom konflikte. Pre tento boj existujú zrejmé, logické dôvody, no i tak boj pretrváva a nerieši sa. Bližší prieskum odhalí bankára L, ktorý vzhľadom na ich straty v boji môže obom stranám požičiavať peniaze (zatiaľ čo udržuje hádku v chode) a ktorému pripadnú ich pozemky, ak obaja vykážu stratu.

K týmto veciam dochádza aj vo väčšom meradle. Revolučné sily a ruská vláda mali konflikt v roku 1917. Dôvodov je toľko, že na nich ľahko uviazne pozornosť. Ale až počas II. svetovej vojny, keď boli ukoristené nemecké oficiálne štátne dokumenty, bolo odhalené, že Nemecko túto revoltu podporovalo a financovalo Lenina, aby ju podnietil – dokonca ho vyslali do Ruska v zate- mnenom vlaku!

Ak sa človek pozrie na „osobné“ hádky, skupinové konflikty či národné bitky a ak hľadá, nájde tretiu stranu, ktorá nie je ani jednou bojujúcou stranou podozrievaná alebo – ak je vôbec v podozrení – je zamietnutá ako „úplne nereálna“. Avšak dôkladná dokumentácia ju nakoniec potvrdí.

Tento údaj je neuveriteľne užitočný.


Správny prístup kohokoľvek, kto sa snaží radiť v manželských hádkach, je priviesť obe strany k tomu, aby pozorne hľadali tretiu stranu. Je možné, že spočiatku prídu na mnohé príčiny.

Tieto príčiny nie sú bytosti. Treba hľadať tretiu stranu, skutočnú bytosť. Keď obaja nájdu tretiu stranu a získajú dôkaz, bude to koniec hádky.

Dve rozvadené strany sa niekedy náhle rozhodnú nájsť niekoho, koho obvinia. Toto hádku zastaví. Občas to však nie je ten správny zdroj a vznikne ešte viac hádok.

Dva národy, ktoré si idú vzájomne po krku, by sa mali usilovať o spoločnú schôdzku, aby vyšetrili a lokalizovali skutočnú tretiu stranu. Ak sa pozrú, vždy nejakú nájdu a môžu nájsť tú pravú, pretože zistia, že skutočne existuje.


V tejto veci by sa pravdepodobne dalo vyvinúť a načrtnúť mnoho technických prístupov.

Spája sa s tým mnoho zvláštnych javov. S presne odhalenou treťou stranou nezačne ani jedna zo zúčastnených strán bojovať, budú sa jej len vyhýbať.

Manželské konflikty sú bežné. Manželstvá sa dajú zachrániť tak, že obe strany naozaj odhalia, kto zapríčinil konflikty. Takýchto ľudí môže byť (v celej histórii manželstva) niekoľko, ale v určitom čase vždy iba jedna osoba.

Hádky medzi jednotlivcom a organizáciou sú takmer vždy zapríčinené individuálnou treťou stranou alebo treťou skupinou. Organizácia a jednotlivec by sa mali dať dokopy a izolovať tretiu stranu tým, že si navzájom ukážu všetky dáta, ktorými boli kŕmení.

Vzbúrenci a vlády by sa dali priviesť späť k zhode, keby niekto priviedol zástupcov oboch strán k tomu, aby jeden druhému povedali, čo im bolo kým povedané.

Takéto diskusie mali doteraz tendenciu zaoberať sa iba obvineniami, podmienkami alebo urážkami. Ak chcú uspieť, musia sa zaoberať iba bytosťami.

Táto teória by sa dala tiež nesprávne vyložiť tak, že konflikt nebýva spôsobený zlými podmienkami. Zlé podmienky jestvujú. Zvyčajne sa však dajú napraviť diskusiou, ak neexistuje tretia strana, ktorá konflikt podporuje.

Keď sa pozrieme na dejiny, získame na minulosť veľmi skreslený názor, pretože sú podávané prostredníctvom vzájomného obviňo- vania sa dvoch protivníkov a tretia strana ostáva neodhalená.

„Základné príčiny“ vojny by sa mali nazývať „skrytí podporovatelia“.

Neexistujú konflikty, ktoré by sa nedali vyriešiť. Bolo by to tak jedine v prípade, keby ich skutoční podporovatelia ostali skrytí.


Toto je prírodný zákon, ktorý ľudia nepoznali ako v dávnych dobách, tak ani v modernom veku.

A tým, že ho nepoznali a boli zavedení k „dôvodom“, zanikli celé civilizácie.

Oplatí sa poznať ho.

Oplatí sa pracovať s ním v každej situácii, v ktorej sa niekto pokúša nastoliť mier.

„Neexistujú konflikty, ktoré by sa nedali vyriešiť. Bolo by tak jedine v prípade, keby ich skutoční podporovatelia ostali skrytí.“

~ L. Ron Hubbard, kapitola Zákon tretej strany, kniha Nový pohľad na život

lrhsig1

Nový pohľad na život
Klik na obrázok pre viac informácií
Súvisiace články:
Zákon tretej strany 6

Dobrý deň 👋
hľadáte odpovede?

Prihláste sa na odber emailového týždenníka a začnite cestu k objavovaniu Pravdy (o sebe, o živote...)

Viac o ochrane osobných udajov tu.

Title