KOMUNIKÁCIA JE ŽIVOT

Či už sú to osobné vzťahy alebo pracovné povinnosti, vaša schopnosť komunikovať určuje rozdiel medzi úspechom a zlyhaním vo všetkých aspektoch života

Komunikácia je v podstate premiestnenie častice z jednej časti priestoru do inej časti priestoru. Častica je vec, ktorá je komunikovaná. Častica môže byť predmet, písomná správa, hovorené slovo alebo myšlienka. Toto je komunikácia vo svojej najzákladnejšej definícii.

“Človek je mŕtvy do tej miery, do akej nedokáže komunikovať. Je živý do tej miery, do akej komunikovať dokáže. Nespočetným množstvom testov som objavil (až do bodu, keď sa to dá považovať za nezvratné), že jediný spôsob, ako napraviť žitie, je naďalej komunikovať. Človek musí zlepšiť svoju schopnosť komunikovať.” ~ L. Ron Hubbard

Akákoľvek komunikácia zahŕňa časticu. Táto častica môže mať formu:

  • predmetu. .

komunikácia

  • . . . písanej správy. . .

c2_cr

  • . . . hovoreného slova. . .

c4_cr

  • . . . alebo myšlienky.

komunikácia predmet


Každá úspešná komunikácia zahŕňa nasledujúce faktory zobrazené na obrázku nižšie:

čo je komunikacia

Komunikácia je teda uvažovanie o vyslaní a vyslanie impulzu alebo častice z bodu zdroja cez vzdialenosť do bodu príjmu, so zámerom vytvoriť v bode príjmu duplikáciu a porozumenie tomu, čo vyšlo z bodu zdroja.


Aký je ďalší krok?

  1. objednajte a prečítajte si knižku Komunikácia
  2. prihláste sa na kurz Komunikáciou k úspechu
Komunikácia - vysvetlenie, zručnosti + video 1

Dobrý deň 👋
hľadáte odpovede?

Prihláste sa na odber emailového týždenníka a začnite cestu k objavovaniu Pravdy (o sebe, o živote...)

Viac o ochrane osobných udajov tu.