“Pri každom predmete je potrebná predovšetkým schopnosť konfrontovať rôzne zložky (vec, časti, divízie) samotného predmetu.

Všetky zmätky, zanedbania a pozmenenia predmetu začínajú neschopnosťou alebo neochotou konfrontovať.

Napríklad, rozdiel medzi dobrým a zlým pilotom závisí, samozrejme, od dôsledného štúdia a precvičovania. Ale základom toho, čo určuje či osoba bude študovať a precvičovať, je jej schopnosť konfrontovať súčasti štúdia a lietadlá.

Výraz “ rýchle štúdium” znamená, že študent, ktorý sa učí rýchlo alebo osoba, ktorá chápe predmet rýchlo, má veľkú schopnosť konfrontovať daný predmet.

V dramatickej profesii, tréner divých zvierat, ktorý dokáže divé zvieratá konfrontovať, ostane nažive. Ten, ktorý ich nedokáže konfrontovať, vníma príliš pomaly na to, aby žil dlho.

Pri bežnej profesii, rýchly pisár dokáže konfrontovať štúdium a predovšetkým písanie a pomalý pisár toho schopný nie je.

Zmätok ohľadom “talentu” a “ prirodzenej schopnosti” sa do nemalej miery vyrieši, keď človek porozumie tomu, akú úlohu hrá schopnosť konfrontovať.

V podstate, ak je človek schopný “byť tam” s danou vecou, môže potom dosiahnuť schopnosť komunikovať s ňou a zvládnuť ju, nech je to čokoľvek.

Takže skôr, ako človek môže začať správne komunikovať so zložkami nejakého predmetu, musí byť schopný pohodlne “byť tam” so zložkami toho predmetu.

Všetka moc závisí od schopnosti držať si pozíciu. Ak človek chce komunikovať, musí byť schopný držať si pozíciu.

Toto dokonca platí aj vo fyzikálnom vesmíre. Nemôžete pohnúť stoličkou, pokiaľ nebudete schopný držať si pozíciu pri stoličke. Ak tomu neveríte, vyskúšajte si to.

Takže schopnosť komunikovať predchádza schopnosti zvládať. Ale skôr, než človek môže s niečím komunikovať, musí mať schopnosť byť v pozícii blízko toho.

Dávna záhada, ako môžu dostať niektorí vysoko vzdelaní ľudia známku “1” z predmetu, ktorý študovali a nebyť potom schopný aplikovať ani len zlomok daných údajov, je vyriešená týmto faktom konfrontovania. Sú schopní konfrontovať knihu, triedu a myšlienku. Ale nedosiahli schopnosť konfrontovať reálne objekty daného predmetu.

Takže “konfrontovanie” je v podstate schopnosť pohodlne “ byť tam” a vnímať.

Keď je človek schopný konfrontovať jednu časť, zistí, že ľahšie konfrontuje aj ostatné časti.

Ľudia majú mentálne triky, ktoré používajú na obídenie skutočného konfrontovania – byť nezaujatý, uvedomiť si, že to nie je dôležité, byť niečo ako polomŕtvy atď. Konfrontovať použitím via (používať pomocný bod), je ďalšia metóda, ako sa vyhnúť skutočnému konfrontovaniu.

Ľudia, ktorí sú na tom najhoršie, nie sú schopní ani len akceptovať myšlienku, že by mali “byť tam” a niečo vnímať. Radšej utekajú alebo dokonca začínajú emocionálne záchvaty, než aby “boli tam” a vnímali. Život takýchto ľudí je systém prerušovaní a via, čo sú všetko náhrady konfrontovania. Títo ľudia nie sú veľmi úspešní, pretože úspech v živote sa nedosahuje útekom od niečoho, ale tým, že človek “je tam” a vníma danú vec a je potom schopný komunikovať s ňou a zvládnuť ju.

Človek musí najskôr pochopiť základné a hlavné jednoduchosti samotného konfrontovania. Všetka zložitosť týkajúca sa nejakého predmetu alebo činnosti pochádza z väčšej či menšej neschopnosti konfrontovať.” ~ L. Ron Hubbard, zakladateľ

lrhsig1

 

Tajomstvo konfrontovania 1

Dobrý deň 👋
hľadáte odpovede?

Prihláste sa na odber emailového týždenníka a začnite cestu k objavovaniu Pravdy (o sebe, o živote...)

Viac o ochrane osobných udajov tu.