“Dalo by sa teda povedať, že život je hra a že schopnost hrat hru pozostáva z akceptovania slobody a prekážok a z pochopenia cieľov spolu so slobodou voľby ohľadom účasti v danej hre.” ~ L. Ron Hubbard, zakladateľ

“ŽIVOTU SA DÁ NAJLEPŠIE POROZUMIEŤ, keď ho prirovnáme k HRE.

Keďže sa na obrovské množstvo hier pozeráme zvonku, dokážeme sa na ne pozerať nestranným okom. Keby sme sa aj na život pozerali zvonku, namiesto toho, aby sme boli vtiahnutí a ponorení do jeho žitia, z tejto vyhliadky by sa do značnej miery podobal na hry.

Napriek množstvu utrpenia, bolesti, trápenia, žiaľu a mukám, ktoré sa môžu v živote objaviť, dôvod existencie je ten istý, ako dôvod, prečo hrá človek hru – záujem, súťaženie, aktivita a vlastníctvo. Pravdivosť tohto tvrdenia sa preukázala pozorovaním základných prvkov hier a ich následnou aplikáciou na život ako taký. Keď to človek urobí, zistí, že v panoráme života nič viac nechýba.

Pod hrou máme na mysli „súťaženie človeka s človekom alebo tímu s tímom“. Keď hovoríme o hrách, máme na mysli také hry ako bejzbal, pólo, šach alebo iné takéto kratochvíle.

Možno ste sa niekedy pozastavili nad tým, že človek je pre obyčajné „pobavenie“ dokonca ochotný v hre riskovať telesné zranenie. A tak sa človek možno pozastaví nad tým, že ľudia žijú ďalej, inak povedané, vstupujú do „hry života“ s rizikom všetkého toho zármutku, utrpenia a bolesti, ktoré zažívajú, len preto, aby mali „čo robiť“. Očividne neexistuje väčšie prekliatie než absolútna nečinnosť. A samozrejme existuje aj stav, keď človek pokračuje v hraní hry, ktorá ho už nezaujíma.

Štúdiom prvkov hier prichádzame na to, že máme v rukách prvky života.

ŽIVOT JE HRA.

Hra sa skladá zo SLOBODY, PREKÁŽOK a CIEĽOV. Toto je vedecký fakt, nielen obyčajné pozorovanie.

Samozrejme, že existuje niečo, ako byť nútený do hier, o ktoré človek nemá záujem. Výborným príkladom tohto je, keď človeka povolajú do vojny. Človeka vôbec nezaujímajú ciele danej vojny a napriek tomu sa ocitá uprostred bojového poľa. Musí tu teda existovať dodatočný prvok.

A týmto prvkom je SLOBODA VOĽBY.

Dalo by sa teda povedať, že život je hra a že schopnosť hrať hru pozostáva z akceptovania slobody a prekážok a z pochopenia cieľov spolu so slobodou voľby ohľadom účasti v danej hre.

Tieto štyri prvky – sloboda, prekážky, ciele a sloboda voľby – sú prvky, ktorými sa riadi život. Existujú len dva faktory, ktoré sú im nadradené a oba sa k nim vzťahujú. Prvým z týchto faktorov je schopnosť tvoriť, pochopiteľne spolu s jej opakom, ktorým je schopnosť odtvoriť. A druhým faktorom je schopnosť urobiť postulát (vytvoriť úvahu o niečom alebo niečo povedať a spôsobiť, že sa to stane skutočnosťou).

Toto je teda širší obraz života. A keď sa zameriavame na život a na zmenšovanie zmätku v ňom, tieto prvky pri tom používame v snahe mu porozumieť.”

~ L. Ron Hubbard, kapitola “Dôvod prečo”, kniha Nový pohľad na život

lrhsig1


 

Život ako hra 1

Dobrý deň 👋
hľadáte odpovede?

Prihláste sa na odber emailového týždenníka a začnite cestu k objavovaniu Pravdy (o sebe, o živote...)

Viac o ochrane osobných udajov tu.