“Na obrovský zmätok stačí len dostatok nevyriešených problémov.

Z tohto dôvodu by bolo veľmi múdre porozumieť tomu, čo zmätok je a ako môže byť vyriešený.

Zmätok sa dá definovať ako „akýkoľvek súhrn faktorov alebo okolností, o ktorých sa nezdá, že by mali nejaké okamžité riešenie“.

Všeobecnejšie povedané:

ZMÄTOK V TOMTO VESMÍRE JE NÁHODNÝ POHYB.

Keby ste stáli uprostred rušnej premávky, asi by ste sa cítili zmätený všetkým tým svišťaním okolo vás. Keby ste stáli v silnej búrke a naokolo by lietalo lístie a papiere, asi by ste sa cítili zmätený.

Zmätok je zmätkom len dovtedy, kým sú všetky častice v pohybe. Zmätok je zmätkom len dovtedy, kým neexistuje žiaden faktor, ktorý by bol jasne definovaný alebo pochopený.

V Scientológii máme istú doktrínu, ktorá sa týka zmätku.

Nazýva sa:

DOKTRÍNA O STABILNOM ÚDAJI.

Keby ste videli víriť po miestnosti veľké množstvo papierových útržkov, vyzerali by mätúco, až kým by ste z nich nevybrali jeden a neurčili, že je tým útržkom papiera, okolo ktorého sú všetky ostatné v pohybe. Inými slovami, mätúcemu pohybu môžeme porozumieť tak, že jednu vec začneme považovať za nehybnú.

Spojovateľka prijímajúca desať hovorov naraz vyrieši tento zmätok tým, že si označí – či už správne alebo nesprávne – jeden hovor ako prvý, ktorému bude venovať pozornosť. Zmätok z „desiatich hovorov naraz“ sa stane menej mätúci v momente, keď vyberie jeden hovor, na ktorý odpovie.

Spomínaný predák, ktorý čelí trom naliehavým prípadom a nehode, si musí len zvoliť prvú úlohu, na ktorú sa zameria, čím naštartuje cyklus, v rámci ktorého vnesie do vecí opäť poriadok.

Kým si v zmätku častíc nevyberiete jeden údaj, jeden faktor, jednu vec, zmätok bude pokračovať. Táto jedna zvolená a použitá vec sa pre zvyšok stane stabilným údajom.

Zmätky, nech sa už zdajú byť akokoľvek veľké alebo náročné, sa skladajú z údajov, faktorov alebo častíc. Obsahujú prvky. Pochopte jeden prvok alebo ho dôkladne lokalizujte, potom preskúmajte, ako vo vzťahu k nemu fungujú ostatné, a zredukovali ste zmätok. A keď dáte ostatné veci do súvisu s tým, čomu ste už porozumeli, čoskoro budete mať celý zmätok zvládnutý.”

~ L. Ron Hubbard, kapitola “Zvládanie zmätkov vo svete všedných pracovných dní”, kniha Problémy práce

lrhsig1


 

Zmätok a stabilný údaj 1

Dobrý deň 👋
hľadáte odpovede?

Prihláste sa na odber emailového týždenníka a začnite cestu k objavovaniu Pravdy (o sebe, o živote...)

Viac o ochrane osobných udajov tu.